ONURSAL BAŞKANLAR

Prof. Dr. İsrafil KURTCEPHE (Akdeniz Üniversitesi Rektörü)
Prof. Dr. Murat TUNCER (Hacettepe Üniversitesi Rektörü)

DÜZENLEME KURULU

Doç. Dr. Hüseyin ÇETİN (Akdeniz Üniversitesi) 
Dr. Oner KOÇAK (Hacettepe Üniversitesi)

 

BİLİM KURULU

Prof. Dr. Abdurrahman AKSOY (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)
Prof. Dr. Münir AKTAŞ (Fırat Üniversitesi)
Prof. Dr. Davut ALPTEKİN (Çukurova Üniversitesi)
Prof. Dr. Ertuğrul ARPAÇ (Akdeniz Üniversitesi)
Prof. Dr. Levent AYDIN (Uludağ Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Suha K. ARSERİM (Celal Bayar Üniversitesi)
Prof. Dr. İ.Cüneyt BALCIOĞLU (Celal Bayar Üniversitesi)
Prof. Dr. Nurşen BAŞARAN (Hacettepe Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Esin BURUNKAYA (Akdeniz Üniversitesi)
Doç. Dr. Hüseyin ÇETİN (Akdeniz Üniversitesi)
Prof. Dr. Önder DEVECİ (Ege Üniversitesi)
Prof. Dr. Yalçın DUYDU (Ankara Üniversitesi)
Prof. Dr. Ali ERDOĞAN (Akdeniz Üniversitesi)
Prof. Dr. Figen ÜNLÜ ERKOÇ (Gazi Üniversitesi)
Prof. Dr. Ayhan FİLAZİ (Ankara Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Onur GİRİŞGİN (Uludağ Üniversitesi)
Prof. Dr. Bülent KAYA (Akdeniz Üniversitesi)
Dr. Oner KOÇAK (Hacettepe Üniversitesi)
Prof. Dr. Mehmet ÖZ (Akdeniz Üniversitesi)
Prof. Dr. Yusuf ÖZBEL (Ege Üniversitesi)
Prof. Dr. Ahmet ÖZBİLGİN (Celal Bayar Üniversitesi)
Prof. Dr. Fikrettin ŞAHİN (Yeditepe Üniversitesi)
Prof. Dr. Ömer Faruk TEKBAŞ (GATA)
Dr. Yalçın ÜNSAL (T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı)
Prof. Dr. Atila YANIKOĞLU (Akdeniz Üniversitesi)
Doç. Dr. Oğuzhan YAVUZ (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Mustafa YAVUZ (Akdeniz Üniversitesi)
Zir. Yük. Müh. Abdullah YILMAZ (T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı)

    * Kurullar soyadına göre alfabetik düzenlenmiştir.