SEMPOZYUM ONURSAL BAŞKANI

Prof. Dr. Mustafa Ünal (Akdeniz Üniversitesi Rektörü)

 

SEMPOZYUM BAŞKANLARI

Doç. Dr. Hüseyin ÇETİN (Akdeniz Üniversitesi)

Dr. Oner KOÇAK (Hacettepe Üniversitesi-Emekli)

 

BİLİM ve DANIŞMA KURULU

Prof. Dr. Abdurrahman AKSOY
(Ondokuz Mayıs Üniversitesi)

Prof. Dr. Münir AKTAŞ
(Fırat Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Suha Kenan ARSERİM
(Celal Bayar Üniversitesi)

Prof. Dr. Levent AYDIN
(Uludağ Üniversitesi)

Prof. Dr. Cüneyt BALCIOĞLU
(Celal Bayar Üniversitesi)

Prof. Dr. Nurşen BAŞARAN
(Hacettepe Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Esin BURUNKAYA AKARSU
(Akdeniz Üniversitesi)

Doç. Dr. Hüseyin ÇETİN
(Akdeniz Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Berna DEMİRCİ
(Kafkas Üniversitesi)

Prof. Dr. Yalçın DUYDU
(Ankara Üniversitesi)

Prof. Dr. Ali ERDOĞAN
(Akdeniz Üniversitesi)

Doç. Dr. Onur GİRİŞGİN
(Uludağ Üniversitesi)

Prof. Dr. Bülent KAYA
(Akdeniz Üniversitesi)

Prof. Dr. Erhan KOÇAK
(Süleyman Demirel Üniversitesi)

Dr. Oner KOÇAK
(Hacettepe Üniversitesi-Emekli)

Prof. Dr. M. Emin LİMONCU
(Celal Bayar Üniversitesi)

Prof. Dr. Mehmet ÖZ
(Akdeniz Üniversitesi)

Prof. Dr. Yusuf ÖZBEL
(Ege Üniversitesi)

Prof. Dr. Ahmet ÖZBİLGİN
(Celal Bayar Üniversitesi)

Prof. Dr. Fikrettin ŞAHİN
(Yeditepe Üniversitesi)

Prof. Dr. Levent TURAN
(Hacettepe Üniversitesi)

Prof. Dr. Figen ÜNLÜ ERKOÇ
(Gazi Üniversitesi)

Dr. Yalçın ÜNSAL
(T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı)

Prof. Dr. Atila YANIKOĞLU
(Akdeniz Üniversitesi)

Doç. Dr. Oğuzhan YAVUZ
(Ondokuz Mayıs Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Mustafa YAVUZ
(Akdeniz Üniversitesi)

Zir. Yük. Müh. Abdullah YILMAZ
(T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı)

* Kurullar soyadına göre alfabetik düzenlenmiştir. GÜNCELLEME DEVAM ETMEKTEDİR